A Szolgáltató az előfizetők ügyintézésének gyorsabb és kényelmesebb lebonyolítása érdekében lehetővé teszi egyes előfizetői igények interneten keresztüli intézését. Ennek megvalósítási módja az Ügyfélkapu, amelynek használatával kapcsolatban Előfizető elfogadja a következőkben részletezett feltételeket.

 

Az Ügyfélkapu a Szolgáltató internetes oldaláról – https://ugyfelkapu.prtelecom.hu/ – érhető el, a felhasználó név és a jelszó használatával. A regisztráció során meg kell adnia a szerződésszámát és születési idejét (üzleti előfizető esetén adószámát), majd lehetősége van felhasználónevet és jelszót választani. Ezt követően az Előfizető a megadott e-mail címere aktiváló levelet kap. A benne lévő link segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját, majd az általa választott felhasználónévvel és jelszóval beléphet az Ügyfélkapura.

 

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 5. számú mellékletében szereplő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban meghatározott módon biztosítja az adatkezelést, és védi az Előfizető személyes adatait, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés, megváltoztatás ellen. A Szolgáltató megfelelő szervezési, műszaki így különösen informatikai intézkedésekkel biztosítja az általa kezelt, az előfizetőkre vonatkozó személyes adatok illetéktelen hozzáférés és felhasználás elleni védelmét.

 

Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, így különösen a Szolgáltató által az internetes ügyfélközpont (Ügyfélkapu) által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználónév és jelszó védelme érdekében. Az Előfizető tudomásul veszi azt, hogy az Ügyfélkapu szolgáltatás igénybevételének és használatának a biztonságát az szolgálja, ha a belépési jelszót bizonyos időszakonként, ismétlődően megváltoztatja.

 

Amennyiben a jelszó idegen harmadik személy tudomására jutott vagy fennáll a lehetősége annak, hogy az idegen harmadik személy(ek) birtokába juthat, úgy az Előfizető köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. Az Előfizető tudomásul veszi azt, hogy az adott felhasználónév és jelszó ismeretében, az azokkal elérhető minden szolgáltatás és adat illetéktelen, harmadik személy(ek) számára is használhatóvá válik, amennyiben az kikerül Előfizető kizárólagos fennhatósága alól. Ennek következtében az illetéktelen harmadik személy(ek) az Előfizetőt azok eléréséből és használatából ki is zárhatja. A szolgáltatások használata ezekben az esetekben is az Előfizető költségére történik. A Szolgáltató az ebből eredő Előfizetői károk tekintetében a felelősségét teljes mértékben kizárja.

 

Az Előfizető által használt jelszó illetéktelen harmadik személy(ek) birtokába számítógépes vírus útján is kerülhet, a Szolgáltató az ebből eredő Előfizetői károk tekintetében a felelősségét teljes mértékben kizárja. A Szolgáltató javasolja az Előfizetőnek vírusirtó, illetve személyi tűzfal-szoftver telepítését az Előfizető által használt számítógépre. Az Előfizető által használt számítógépre vírusirtó program, illetve a személyi tűzfal-szoftver esetleges telepítése az Előfizető feladata. A Szolgáltató javasolja továbbá, hogy minden olyan programfile-t – annak megnyitása nélkül - az Előfizető töröljön, amely ismeretlen e-mail címről érkezik az Előfizetőhöz.

 

A személyes adatoknak a jogellenes használata, felhasználása miatt a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli akkor, ha az, vagy az abból eredő bármely kár az Előfizető szándékos, vagy gondatlan magatartásából származott.